Zij hebben uw hulp nodig! Wilt u helpen? Klik hier Zij hebben uw hulp nodig! Wilt u helpen? Klik hier
 
Stichting ProRomi Nederland
Callistolaan 15
3318 JA Dordrecht
078 - 6559237
info@proromi.nl

Stichting ProRomi is door de belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling". Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. ANBInummer ProRomi Nederland: 17551.


Dit is ProRomi

Stichting ProRomi Nederland zet zich in voor Roma-zigeuners in Roemenië die lijden onder ondervoeding, uiterst slechte behuizing, gebrek aan goede scholing, analfabetisme, discriminatie en algehele achterstelling. ProRomi werkt vanuit een christelijke achtergrond.

Stichting ProRomi verleent hulp voor de bouw, opzet en financiering van:

  • ProRroma-scholen
  • Medische voorzieningen
  • Huisvesting
  • Bouw- en renovatieprojecten in Roma-gemeenschappen waar grote armoede heerst

ProRomi biedt daarnaast:

  • Naschoolse opvang en 2e kans onderwijs
  • Alfabetiserings-cursussen voor volwassen Roma
  • Werkgelegenheid
  • Belangenbehartiging voor Roma

ProRomi helpt bij de bouw, aankoop en opzet van Multi Functionele Centra voor educatie en gezondheidszorg en ondersteunt godsdienstige activiteiten van en onder de Roma. Ook zoekt zij samenwerking met lokale organisaties.

Lees hier alles over de historie van ProRomi.

Lees hier alle ANBI gegevens over ProRomi:  Naam; RSIN-nummer; Contactgegevens; Doelstelling, missie en bestaansredenen; Actueel beleidsplan op hoofdlijnen; Samenstelling bestuur en personeel;Verslag van uitgeoefende activiteiten; Financiele verantwoording en informatie laatste volledige boekjaar.

Regelmatig meer weten? Schrijf u dan in voor de ProRomi nieuwsbrief via het contact formulier op tabblad contact.