Zij hebben uw hulp nodig! Wilt u helpen? Klik hier Zij hebben uw hulp nodig! Wilt u helpen? Klik hier
 
Stichting ProRomi Nederland
Callistolaan 15
3318 JA Dordrecht
078 - 6559237
info@proromi.nl

Stichting ProRomi is door de belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling". Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. ANBInummer ProRomi Nederland: 17551.


Historie


Stichting ProRomi Nederland wordt op 15 juli 1997 opgericht in Dordrecht. De Stichting heeft als doel om praktische en geestelijke hulp te verlenen aan de meest noodlijdende onder de Roma-zigeuners in Roemenië. Aanvankelijk draagt de Stichting de naam "Vrienden van Hetea". Deze naam wordt in 2003 gewijzigd in ProRomi Nederland.


  • Op 15 september 2000 starten de eerste twee ProRroma-kleuterscholen. Eén in de Roma-wijk in Tinca (Provincie Bihor) en één in het Roma-dorp Hetea (Provincie Covasna).
  • Op 19 maart 2003 wordt op initiatief van de Stichting ProRomi Nederland de Fundatia (Stichting) ProRroma opgericht in Roemenië. Fundatia ProRroma is de werkgever van onze werknemers in Roemenië. Stichting ProRomi is de steunstichting van de Fundatia ProRroma.
  • Op 31 augustus 2007 ontvangt de Fundatia ProRroma een voorlopige erkenning van het Ministerie van Opvoeding, Onderzoek en Jeugdzaken voor haar Christelijke privéschool in de Roma-wijk in Tinca.
  • Op 15 september 2010 wordt de ProRroma-basisschool in Tinca officieel geopend. Op dezelfde datum wordt het tienjarig bestaan gevierd van de ProRroma-scholen in Tinca en Hetea.
  • Op 24 oktober 2012 worden zowel de ProRroma-kleuterschool en basisschool in Tinca volledig erkend door de Roemeense overheid.
  • Op 29 oktober 2012 vindt de feestelijke openingsplechtigheid plaats van de tweede fase van de ProRroma-basisschool in Tinca.
  • Op 30 oktober 2012 wordt in de Roma-wijk Dallas in Cluj-Napoca het Multifunctionele Centrum geopend.
  • Per 15 september 2014 functioneren de ProRroma-scholen in Tinca in partnership met de stichting People2People uit Oradea. People2People is verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en de leerkrachten en ProRroma voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en de grond.

Deze projecten zullen nog meer mogelijkheden creëren voor op Roma-kinderen afgestemd onderwijs. Het ProRroma-concept is uniek in zijn soort en voldoet aan een grote behoefte.

“De Stichting heeft als doel om praktische en geestelijke hulp te verlenen aan de meest noodlijdende onder de Roma-zigeuners in Roemenië”

Stichting ProRomi Nederland en ProRroma Roemenië zetten zich in voor Roma-zigeuners in Roemenië die lijden onder ondervoeding, uiterst slechte behuizing, gebrek aan goede scholing, analfabetisme en discriminatie.  ProRomi en ProRroma werken vanuit een Christelijke achtergrond.

Beide stichtingen verlenen hulp voor de bouw, opzet en financiering van Roma-scholen en medische voorzieningen en voeren bouw- en renovatieprojecten uit in Roma-gemeenschappen waarin grote armoede heerst. Ook helpen zij bij de aankoop en opzet van Multifunctionele Centra voor educatie, gezondheidszorg en godsdienstige activiteiten van de Roma. Tenslotte bieden zij naschoolse opvang en alfabetiseringscursussen voor volwassen Roma.