Zij hebben uw hulp nodig! Wilt u helpen? Klik hier Zij hebben uw hulp nodig! Wilt u helpen? Klik hier
 
Stichting ProRomi Nederland
Callistolaan 15
3318 JA Dordrecht
078 - 6559237
info@proromi.nl

Stichting ProRomi is door de belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling". Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. ANBInummer ProRomi Nederland: 17551.


Digitale nieuwsbrief ProRomi mei 2016


Dit meisje fotografeerde ik begin jaren negentig in de Roma-gemeenschap Hetea in Covasna. Het vroor twintig graden en er lag een dik pak sneeuw. Wij waren door onze warme kleding goed bewapend tegen de kou, zij liep in een jurkje op blote voeten buiten. Zij werd ons logo, een gezicht om nooit te vergeten omdat heden ten dage nog vele Roma op deze wijze moeten overleven.

Sjaak MonsterVoor degene die onze gedrukte nieuwsbrief in maart 2016 heeft ontvangen is het al geen nieuws meer. Er gaat het nodige veranderen bij de Stichting ProRomi Nederland. De stichting werd op 15 juli 1997 opgericht in Dordrecht en heeft als doel om praktische en geestelijke hulp te verlenen aan de meest noodlijdende onder de Roma-zigeuners in Roemenië. Aanvankelijk draagt de stichting de naam "Vrienden van Hetea", maar deze naam wordt in 2003 gewijzigd in ProRomi Nederland. Nu, bijna negentien jaar verder is het tijd de bakens te verzetten.

De tijd is gekomen om onze projecten over te dragen aan betrouwbare Roemeense organisaties. Anders gezegd; de verantwoording voor de projecten moet in Roemenië komen te liggen. Vanuit Nederland hebben wij gedurende vele jaren een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van de ProRroma-scholen en de projecten in de drie locaties in Roemenië, maar vanuit een gezond ontwikkelingsperspectief bezien zullen de projecten op termijn alleen levensvatbaar blijken te zijn als in Roemenië zelf partijen opstaan die de zorg voor deze projecten over gaan nemen.

Voor de ProRroma-scholen in Tinca werken wij inmiddels al enkele jaren samen met People2People uit Oradea, een organisatie met eenzelfde Christelijke identiteit en doelstelling als de onze. Sinds 2014 dragen zij de zorg voor het schoolprogramma en de leerkrachten, inclusief de financiering. Zij heeft er blijk van gegeven dit op uitstekende wijze te doen. Wij hebben er dan ook voor gekozen om de gebouwen en inventaris in de ProRroma-kleuterschool en basisschool in Tinca zonder kosten aan People2People over te zullen dragen. Dit zal in het voorjaar van 2016 gebeuren.

Het project in Hetea wordt nog steeds voortgezet onder verantwoordelijkheid van ProRroma. Het Ministerie van Onderwijs en NGO OviRom betalen beiden een leerkracht. Het gemeentehuis in Araci betaalt de elektriciteit en de kosten van brandhout en een Roemeense Christen, die al jaren actief is in Hetea, begeleid het beheerdersechtpaar bij de school en draagt zorg voor hun salaris.

Het project van Bert en Margriet Looij op Pata Rat in Cluj-Napoca blijft functioneren onder ProRoma Roemenië. Ook dit betreft een goed lopend project, met veel potentie en groeikansen. De steunstichting ProRomi Nederland gaat over in handen van een nieuw bestuur dat zich vervolgens alleen zal richten op ondersteuning van het werk van ProRroma in Cluj-Napoca.

Onze maandelijkse sponsors van het Kinder Studie Sponsor Plan en onze vaste algemene sponsors hebben in januari 2016 een brief en/of mail ontvangen met bovengenoemde inhoud, met daarbij de vraag om het werk van ProRomi/ProRroma te blijven ondersteunen, of aan te geven dat de sponsoring wordt beëindigd. Hierbij hebben wij te kennen gegeven dat ervoor gekozen is om het Kinder Studie Sponsor Plan in zoverre te wijzigen dat een sponsor niet langer de studie van één (of meerdere) specifiek(e) kind(eren) ondersteunt, maar het volledige werk van het ProRroma-kleuter en naschoolse onderwijs op Pata Rat. Op de incasso zal nu staan: “Scholen Pata Rat Roemenië”, in plaats van KSSP. ProRomi en ProRroma blijven zich dus onverminderd inzetten voor goed Christelijk onderwijs voor Roma-kinderen. Het doet ons zeer goed dat vrijwel alle vaste sponsors besloten hebben hiermee door te gaan.

Ook binnen het bestuur van ProRomi en de directe aansturing gaat het nodige veranderen. Het deels nieuwe bestuur wordt in eerste instantie uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden. Na een inwerkperiode zullen twee van de drie bestaande bestuursleden terug treden uit het bestuur. Sjaak Monster, die sinds de oprichting van de stichting in 1997 directeur en het gezicht van de stichting naar buiten is geweest, zal per eind juni 2016 zijn taken neerleggen. Hiermee verandert ook het contactadres van ProRomi. Met het vertrek van Sjaak Monster als directeur van ProRomi wordt bestuurslid Louis Holtrust de nieuwe contactpersoon van de stichting.

Postadres: Stichting ProRomi Nederland
                  De heer L. Holtrust
                  Laarweg 30
                  6721 DE Bennekom.
Telefoon:  0318-640933
Mailadres: info@proromi.nl

De bankgegevens van de stichting blijven dezelfde.

Wij kijken dankbaar terug op negentien prachtige jaren waarin wij samen met u en onder de zegen van de Heere God vrucht hebben mogen dragen in Zijn koninkrijk en zegen hebben mogen verspreiden onder de Roemeense Roma. Alle projecten die opgezet zijn gegroeid en gezond. Het werk gaat onverminderd verder. Wij vragen u het werk van ProRomi Nederland en ProRroma Roemenië te blijven steunen.

Met vriendelijke groet,

Sjaak Monster
Directeur Stichting ProRomi Nederland
President Stichting ProRroma Roemenië


Klik hier om voorgaande gedrukte nieuwsbrieven te bekijken (pdf):
Gedrukte Nieuwsbrief januari 2011 (pdf)
Gedrukte Nieuwsbrief april 2011 (pdf)
Gedrukte Nieuwsbrief juli 2011 (pdf)
Gedrukte Nieuwsbrief oktober 2011 (pdf)
Gedrukte Nieuwsbrief december 2011 (pdf)
Gedrukte Nieuwsbrief maart 2012 (pdf)
Gedrukte Nieuwsbrief juni 2012 (pdf)
Gedrukte Nieuwsbrief september 2012 (pdf)
Gedrukte Nieuwsbrief december 2012 (pdf)
Gedrukte Nieuwsbrief juni 2013 (pdf)
Gedrukte Nieuwsbrief december 2013 (pdf)
Klik hier om voorgaande digitale nieuwsbrieven te bekijken:
Digitale Nieuwsbrief maart 2011
Digitale Nieuwsbrief juni 2011
Digitale Nieuwsbrief augustus 2011
Digitale Nieuwsbrief november 2011
Digitale Nieuwsbrief december 2011
Digitale Nieuwsbrief januari 2012
Digitale Nieuwsbrief april 2012
Digitale Nieuwsbrief september 2012
Digitale Nieuwsbrief november 2012
Digitale Nieuwsbrief december 2012
Digitale Nieuwsbrief september 2013
Digitale Nieuwsbrief april 2014
Digitale Nieuwsbrief december 2014
ProRomi nieuwsbrief November 2016 E-mail versie.pdf
ProRomi nieuwsbrief Najaar 2017 E-mail versie


Stichting ProRomi brengt 4 maal per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Indien u hierin geïnteresseerd bent, dan kunt u zich inschrijven voor deze gratis nieuwsbrief:

Inschrijven »