Zij hebben uw hulp nodig! Wilt u helpen? Klik hier Zij hebben uw hulp nodig! Wilt u helpen? Klik hier
 
Stichting ProRomi Nederland
Callistolaan 15
3318 JA Dordrecht
078 - 6559237
info@proromi.nl

Stichting ProRomi is door de belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling". Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. ANBInummer ProRomi Nederland: 17551.


Project informatie

Graag geven we u informatie over de projecten waar we op dit moment mee bezig zijn:

Kinder Studie Sponsor Plan

Het werk van ProRomi/ProRroma wordt grotendeels bekostigd uit de opbrengst van het Kinder Studie Sponsor Plan (KSSP). Voor € 25,00 per maand kan een Roma-kind een maand lang naar een van de ProRroma-scholen. Het belang van deze vorm van onderwijs is de volgende:
 • ProRroma-scholen bevinden zich midden in Roma-gemeenschappen.
 • Dit geeft optimale bereikbaarheid voor de kinderen en betrokkenheid van de ouders. Roma-gemeenschappen bevinden zich vaak buiten -, of op de buitengrens van de steden of dorpen waardoor de afstand naar de scholen voor de kinderen een hindernis voor goede schoolgang geeft.
 • Roma-kinderen worden op menig staatsschool achter gesteld met de niet Roma-kinderen.
 • ProRroma-scholen hebben de Christelijke signatuur. Naast het reguliere onderwijs wordt aandacht besteed aan onderricht uit de Bijbel.
 • Leerkrachten worden geselecteerd op hun houdingsaspecten t.o.v. de Roma.
 • De kinderen ontvangen dagelijks een maaltijd.
 • De kinderen worden, indien nodig, voorzien van kleding en schoenen.
 • De kinderen kunnen gebruik maken van een warme douche.
 • Het onderwijs is afgestemd op het tempo en de vaardigheden van de kinderen.
 • Indien nodig wordt naschoolse opvang gegeven.
 • De ouders worden periodiek betrokken bij het onderwijs van hun kinderen.Mocht u interesse hebben om de studie van een Roma-kind te sponsoren, lees dan onze brochure. Wij sturen u graag informatie toe van een Roma-kind waarvan de studie nog niet gesponsord wordt. Ook kunt u hier een machtigingskaart downloaden. Het is een pdf die automatisch op uw bureaublad wordt geplaatst (Ook met een gedeelte om de machtiging weer in te trekken). Print u deze a.u.b. uit, vul het in en stuur deze ons toe:
Machtiging Stichting ProRomi Nederland voor website.pdf

Meldt u aan voor onze digitale nieuwsbrief

Graag zouden wij vaker in contact zijn met onze achterban wat zonder kosten te realiseren is met behulp van onze digitale nieuwsbrief. Daarom het verzoek om, mocht u deze nog niet ontvangen, u hiervoor aan te melden.

Kinder Studie Sponsor Plan »
Renovatieprojecten »
ProRroma-scholen »
Bouw Roma-wijk in Cluj-Napoca »