Zij hebben uw hulp nodig! Wilt u helpen? Klik hier Zij hebben uw hulp nodig! Wilt u helpen? Klik hier
 
Stichting ProRomi Nederland
Callistolaan 15
3318 JA Dordrecht
078 - 6559237
info@proromi.nl

Stichting ProRomi is door de belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling". Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. ANBInummer ProRomi Nederland: 17551.


Wordt donateur

Stichting ProRomi ondersteunt het werk van de Stichting ProRroma onder de Roma-zigeuners in Roemenië. Inmiddels zijn vijf christelijke scholen, een project voor naschoolse opvang, een alfabetiseringscursus voor volwassen Roma, een Multi Functioneel Centrum en een medische post opgezet. ProRroma bouwt nieuwe onderkomens voor Roma, die in extreem slechte woon- en leefomstandigheden verkeren. Voor genoemde activiteiten is ProRomi volledig afhankelijk van uw voorbede en giften.

Bankrekening: IBAN: NL17 ABNA 0443 9257 98 t.n.v.
Stichting ProRomi Nederland
Laarweg 30, 6721 DE  Bennekom
085-8768966

K.v.K. Dordrecht nr. 41122228

BIC: ABNA NL2A